SERVİS

HERCU teknolojik süresicinizden her aşama için ekser danışmanlık sunar

  1. Garanti süresi içerisinde bakım ve personel eğitimi

  2. Önleyici tamirler

  3. Garanti süresi sonrası bakım

  4. Abonman bakım

  5. Kısa cevap süresi ve tarafımızca verilen hizmetin yüksek kalitesini sağlayan siparişleri yerine getirme için kademeli sisteme sahip, ülkenin her bir noktasında her türlü tamirleri giderebilen acil durumlar için teknik takım.

  6. Garanti süresinin sona erdikten sonra makinelerin geri satın alınmaları ve yenilerle değiştirilmeleri için firmamız organizasyon şemasına sahiptir.

 


HERCU JSC offers competent consulting for every stage of your technological processHERCU JSC offers competent consulting for every stage of your technological process


For more information: 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TOP