ALBATROS Electric– 2.5t, 3t, 3.5t

 

• lartësitë e ngritjes nga 2.8 deri 6.5 metra

 Specifikimi PDF

ALBATROS Electric

Lëvizja Drejtimi Kontrolli

• Punë e pazhurmshme me motorë DC traction dhe pump 
• Rregullim gradual (jo shkallë-shkallë) i lëvizjes 
• Ngritje dhe ulje e butë e ngarkesës 
• Shpenzim minimal i energjisë 
• Regjim i ndërrueshëm i punës 
• Kontroll i të gjitha regjimeve 
• Në një display (ekran të vogël) tregohet gjendja e baterisë dhe orët e punës së bërë 
• Diagnostikimi i shpejtë dhe i lehtë i të gjitha sistemeve 
• Axhustim i parametrave të punës në varësi të nevojave të klientit 
• Komponentët: Kontrollues i shpejtësisë Sevcon 
• Reduktorët e bordit me motorë DC Pro Mec 
• Motor i pazhrmshëm pompe C.F.R 
• Display 
• Vegël servisi /kalibrues/ - Sevcon

 

Sistemi i ngritjes

• Siguri, fortësi, afatgjatësi 
• Pamësi e shkëlqyer
• Gamë e gjerë 
• Lartësi të ndryshme ngritjeje: simpleks, dypleks, tripleks 
• Komponente: HOESCH, LIBE

Shasia

• Siguri, fortësi dhe afatgjatësi 
• Konstruksion kompakt
• Modelim kompjuterik dhe prova sipas metodës FEM 
• Mbrojtur me patentë nëpërmjet: kontrollit të cilësisë së metaleve dhe saldimeve

 
ALBATROS Electric

Sistemi i frenave

• Frenim i sigurt me përpjekje minimale 
• Parrezikshmëri dhe parametra ergonomike
• Frena të njoma disqeshSistemi hidraulik

• Përpunim gradual i ngarkesave 
• Filtrim i vajit deri në 0,12 mm 
• Komponentet: WALVOIL, HYDAC, HANSAFLEX, BLAGO

 
ALBATROS Electric

Ura drejtuese

• Siguri dhe parrezikshmëri 
• Manovrim i lartë 
• Konstruksion i thjeshtuar 
• Shërbim i lehtëNdriçimi elektrik, sinjalizimi, parrezikshmëri

• Destinacioni: Për trafikun rrugor dhe për punë në sipërfaqje të pandriçuara
• Sinjalizim tonal për lëvizje prapa 
• Llambë rrotulluese sinjalizimi 
• Sedilje me rrip 
• Кomponente: HELLA, AMP, Grammer

 

Pajisje të ndërrueshme /opcione/

• Rrafshues pirun 
• Pozicionues 
• Pozicionues rrafshues 
• Kapëse për rulona dhe dengje 
• Shtytës 
• Rotator 
• Zgjatues pirun dhe gjithçka tjetër që keni nevojë

 
TOP