SPONSORIZIMET

HERCU  mbështet një nga shkollat e futbollit në qytetin e Plovdivit, Klubin e Futbollit ”Trakia” me trajnerë tepër cilësorë si Georgi Razlozhki dhe Slavi Slavov, dhe i furnizon me veshje sportive për ndeshje dhe për trajnime. Me këtë nismë firma “Herku” jep ndihmesë për rritjen e shëndetshme të brezit të ri të qytetit dhe për edukimin e fëmijëve me virtytet që vetëm sporti mund t’u japë, të jenë të fortë, rezistencë dhe me frymë kompetitive. 

Dëshira e firmës HERCU  është që të vazhdojë të mbështesë fëmijët e Plovdivit kryesisht në përpjekjet për masivizimin e sportit, nëpërmjet zhvillimit të tij në shkolla, organizimit të aktiviteteve në futboll dhe mbështetjes së shkollës sportive të fëmijëve.

TOP